Digitálna knižnica Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Vítame vás v Digitálnej knižnici Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici!

Stránka, ktorú ste práve navštívili, vám ponúka široké spektrum zdigitalizovaných dokumentov nachádzajúcich sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Tie si odteraz môžete prehliadať a študovať z pohodlia domova či svojho pracoviska.

Digitálna knižnica ponúka všetkým záujemcom o vzácne dokumenty rýchly a priamy prístup k nim vo vynikajúcej kvalite. Tento spôsob prezerania je navyše mimoriadne šetrný k starým a krehkým dielam, z ktorých niektoré sa svojím vekom blížia k poltisícročnému jubileu a ku ktorým je prístup pre verejnosť už značne obmedzený.

V repozitári Digitálnej knižnice nájdete zbierku Historické knižničné dokumenty, kde na vás čaká niekoľko stoviek najvzácnejších kníh, ktoré majú z chronologického, typografického a vlastníckeho hľadiska pre knižnicu a naše mesto najväčšiu hodnotu. Ďalej je pre vás pripravená zbierka Rukopisy a zložka Projekt SKRIPTOR, ktorá obsahuje všetky dôležité dokumenty tohto inovatívneho diela. To má za cieľ sprístupniť písomné dedičstvo Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov.

V budúcnosti pre vás plánujeme sprístupniť ďalšie zbierky obsahujúce edičné tituly našej knižnice, množstvo starých a vzácnych dokumentov, zbierku dobových pohľadníc mesta Banská Bystrica a jeho okolia a zbierku periodík, najmä novín a časopisov.

Tešíme sa, že sme týmto dielom urobili ďalší krok k modernizácii našej knižnice, ale predovšetkým máme radosť z každého čitateľa, ktorý tu uhasí svoj smäd po poznaní.

Želáme vám pohodlné čítanie!